Dropbox trên taiwebs.com là công cụ miễn phí, việc đồng bộ hóa dữ liệu trên nhiều PC trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết: sau khi cài đặt, tất cả những gì bạn phải làm là nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu trước khi mở thư mục My Dropbox. Nếu bạn cài đặt phần mềm trên một máy tính khác, Dropbox sẽ phản chiếu nội dung của bộ lưu trữ trực tuyến. Vì vậy, bạn trao đổi... Download Dropbox

Cet article provient du blog Chia sẻ phần mềm. Retrouvez également son article GnuCash 3.5.0 Quản lý tài chính et Solid Angle Cinema4D To Arnold 2.5.0.1 For Cinema4D R18-R20 Trình kết xuất cho Cinema4D.
Lire la suite sur le blog ›