Duplicate Cleaner Pro là phần mềm quét và sắp xếp nội dung trong ổ cứng để tìm và loại bỏ các tệp trùng lặp không sử dụng. Điều đăc biệt của Duplicate Cleaner Pro là nó sẽ quét sâu tất cả các loại tệp ảnh, nhạc, phim, video, tài liệu Word, bản trình bày PowerPoint, tệp văn bản bạn đặt tên cho nó, nếu nó xuất hiện hai lần trên máy tính của bạn thì Duplicate Cleaner sẽ tìm thấy... Download...

Cet article provient du blog Chia sẻ phần mềm. Retrouvez également son article Red Gate SmartAssembly 7.0.4.2315 Bảo vệ ứng dụng et SoftPerfect NetWorx 6.2.5 Quản lý lưu lượng băng thông.
Lire la suite sur le blog ›